Data aktualizacji: 2018-03-01

ZE PAK SA

Energia elektryczna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, par. 37) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A. przedstawia informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2017 r. oraz o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.


I. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2017 roku.

 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

0,06

Węgiel brunatny

99,33

Inne

0,61

Razem

100

 

II. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2017 roku.

 

 

III. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2017 roku.

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko  Rodzaj paliwa CO2 SO2 Nox Pyły Odpady radioaktywne

Mg/MWh

 

 

www.zepak.com.pl

 

 

Węgiel brunatny

1,18499 0,00254 0,00176 0,00036  -

Biomasa 

1,32586 0,00001 0,00084 0,00005  -

Razem

1,18508 0,00254 0,00176 0,00036  -

 

Ciepło

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A. przedstawia informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2017 r. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko.I. Struktura paliw energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. w 2017 roku.

Elektrownia Pątnów

 

Źródło energii Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

-

Węgiel brunatny

99,4

Inne

0,60

Razem

100

 

Elektrownia Adamów

 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

-

Węgiel brunatny

99,27

Inne

0,73

Razem

100

 

Elektrownia Konin

 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

-

Węgiel brunatny

99,91

Inne

0,09

Razem

100

 

II. Wykresy kołowe obrazujące graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. w 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia Pątnów

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia Adamów

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia Konin

 

 

 

 

III. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzania ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. 2017 r. 

 

Elektrownia Pątnów

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko  Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły Odpady radioaktywne

Mg/GJ

Węgiel brunatny 0,13078 0,0001 0,00015 0,00001   -

www.zepak.com.pl

razem   0,13078 0,0001 0,00015  0,00001   -

 

Elektrownia Adamów

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko 

Rodzaj paliwa

 

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

www.zepak.com.pl Węgiel brunatny  0,13591 0,00061 0,00027 0,00009  -
 razem  0,13591 0,00061  0,00027  0,00009   -

 

Elektrownia Konin

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko 

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

Węgiel brunatny

0,13517 0,0003 0,00024 0,00002   -

www.zepak.com.pl

 

razem 

 0,13517 0,0003  0,00024  0,00002   -
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •