Data aktualizacji: 2021-10-04

Transformacja energetyczna

 

 

 

ZE PAK SA. w obliczu zmian klimatycznych

 

Transformacja energetyczna w Polsce oraz samego ZE PAK to nie fikcja – to fakt. Grupa Kapitałowa ZE PAK SA w pełni rozumie potrzebę transformacji energetycznej – i to nie tylko Polski, ale i Europy oraz całego świata. Systematycznie przeprowadzamy modernizację naszych elektrowni i działamy w celu zmniejszenia naszej emisyjności przy produkcji energii. Efektem tych starań jest wykorzystywanie przez Elektrownię Konin bloku biomasowego, który zasila częściowo miasto w ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Niebawem pojawi się tam druga taka jednostka: w ciągu półtora roku kocioł K-7 zostanie przebudowany, aby wykorzystywać biomasę zamiast węgla jako paliwo. Dzięki temu zabiegowi już wkrótce Elektrownia Konin stanie się pierwszą jednostką wytwórczą w całym kraju, która została kompletnie przekształcona z paliwa, jakim jest węgiel brunatny na biomasową (OZE). Konin będzie pierwszym miastem ogrzewanym energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

 

Nieprzerwanie monitorujemy też powietrze, wody powierzchniowe jezior konińskich wykorzystywanych do chłodzenia elektrowni Pątnów i Konin, a także aktywnie działamy na terenach dawnych odkrywek, przywracając im walory rekreacyjne, rolnicze oraz leśne.

 

ZE PAK SA dzięki odpowiedzialnemu i umiejętnemu zarządzaniu utrzymuje się już przeszło 60 lat. Dziś zatrudniamy wiele tysięcy ludzi, zapewniając naszym pracownikom stabilność finansową, a ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa. Nasze obiekty odgrywają też niebagatelną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju. Eksperci szacują, że do końca 2030 roku polskie elektrownie powinny posiadać łącznie moc 55 000 MW w celu zapewnienia naszemu krajowi niezależności energetycznej. Przy tych prognozach nie da się zastąpić takiego dobrze pracującego organizmu jak ZE PAK zakładem opartym całkowicie o energię odnawialną z dnia na dzień, szybkim przesunięciem jednej dźwigni. Dodatkowo Polska nie posiada do dziś elektrowni jądrowej, nie mając tym samym możliwości oparcia się na atomie na wypadek zakończenia działalności elektrowni konwencjonalnych czy innych źródeł energii odnawialnej.

 

Drodzy ekolodzy – jesteśmy z Wami! Zmieniamy się i chcemy się zmieniać dalej, ale do tego potrzebujemy czasu, solidnych planów i przede wszystkim środków. Dlatego też jesteśmy gorącymi zwolennikami transformacji, ale przeprowadzonej rozsądnie, rozłożonej w czasie, opartej na żelaznych regułach. Protest, który tymczasowo zakłóca pracę części elektrowni czy kopalni nigdy nie da wymiernych skutków; ciąży na nas zbyt duża odpowiedzialność za naszych pracowników, ich rodziny, gospodarkę i bezpieczeństwo regionu i kraju. Ale nadal możemy skorzystać z Waszej pomocy!

 

Do przeprowadzania transformacji energetycznej niezbędny jest czas, abyśmy mieli możliwość przekwalifikowania naszych pracowników i pomyślnego sfinalizowania wieloletnich projektów – dlatego potrzebujemy od decydentów (krajowych i zagranicznych) konsekwentnego wdrożenia perspektywicznych, długofalowych planów dotyczących sprawiedliwej transformacji w Polsce, Europie i na świecie. Potrzebujemy Unii Europejskiej chętnej do współpracy w obliczu zmian klimatycznych. Wymagana jest technologia, która zapewni naszym zakładom rentowność i stabilność – jej dostępność w dużej mierze zależy od świata nauki. Potrzebne są dofinansowania, za które zrealizujemy inwestycje między innymi takie jak budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych na terenach dawnych kopalni odkrywkowych. To właśnie w tych miejscach Wasza działalność jako organizacji społecznych i proekologicznych z pewnością przyniesie największe korzyści.

 

Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli kontynuować naszą działalność, jednocześnie zapewniając przyszłym pokoleniom bezpieczną, piękną i czystą Polskę.

 

Z uwagi na udział w transformacji energetycznej Polski i w trosce o środowisko naturalne ZE PAK Spółka Akcyjna. jest członkiem Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Powstało ono z inicjatywy Pana Zygmunta Solorza i ma na celu uczynienie Polski czystą, poprzez wspólną troskę o kraj, dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę, otaczającą nas przyrodę.

 

 

Transformacja energetyczna w ZE PAK SA.

  

3 kwietnia 2019 r.  podpisano w Koninie Porozumienie na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Porozumienie było pierwszym krokiem do szerszej współpracy w zakresie transformacji Regionu Wielkopolski Wschodniej. W tym czasie stworzono również pojęcie „Just Transition”, Sprawiedliwej transformacji, które ma oddawać charakter przemian w regionach węglowych.

 

8 kwietnia br. odbyła się w Brukseli trzecia  sesja plenarna Platformy Węglowej (Platforma wsparcia regionów górniczych). Region Wielkopolski Wschodniej reprezentowała na sesji liczna delegacja, w której znaleźli się również przedstawiciele ZE PAK Spółka Akcyjna. - Marcin Ginel – ówczesny Prezes Zarządu oraz Adam Kłapszta i Zbigniew Stępniewski - doradcy zarządu zajmujący się problematyką transformacji energetycznej.

Podczas sesji zaprezentowane zostały projekty przygotowane przez poszczególne regiony. Z propozycji przedstawionych przez ZE PAK SA do dalszego procedowania zaakceptowane zostały  projekty: „budowa farmy fotowoltaicznej”, „budowa kotła biomasowego”, „budowa magazynu ciepła dla potrzeb miasta”, „produkcja i dystrybucja wodoru” oraz „produkcja paneli”, "farma wiatrowa na rekultywowanych terenach pokopalnianych”, "budowa magazynu energii".

 

Wizja rozwoju naszego regionu, oparta na nowoczesnych technologiach, na jasno określonych kierunkach czyli odnawialnych źródłach energii i energetyce na najwyższym poziomie - elektromobilności i technologii wodorowej, zainteresowała przedstawicieli Banku Światowego.  Przebywali oni w Koninie na zaproszenie Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie rozmawiali na temat sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej i budowania dla niej optymalnej strategii.

 

Sprawiedliwa transformacja jest procesem trudnym, zróżnicowanym regionalnie. Dlatego znaczącym dla ZE PAK i całego regionu wydarzeniem było oficjalnie potwierdzenie, przez Marca  Lemaitre, Dyrektora  Generalnego  ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, faktu  objęcia Wielkopolski Wschodniej mechanizmem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Według szacunków Komisji, transformacja energetyczna w Polsce będzie kosztować 240 mld euro. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma inwestować zarówno w jej przeprowadzenie, jak też w łagodzenie skutków jakie z sobą niesie.

 

W ostatnim okresie ukazał się Raport Jaspersa - Joint Assistance to Support  Projects In European Regions  (Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów).  Jest to inicjatywa mająca na celu usprawnienie przygotowania projektów ubiegających się o finansowanie z unijnych funduszy i zapewnienie państwom członkowskim przyspieszenia unijnej dotacji oraz pomocy w wykorzystaniu jej w najbardziej efektywny sposób. W Raporcie zostały zebrane wszystkie projekty prezentowane podczas posiedzeń Platformy Węglowej.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż z ośmiu projektów jakie Jaspers wskazał jako najbardziej przydatne w procesie transformacji dla wszystkich regionów węglowych, aż cztery pochodziły z Wielkopolski, w tym trzy  złożone przez ZE PAK SA.