Data aktualizacji: 2011-10-05

Elektrownia Pątnów II

Blok 474 MW w Elektrowni Pątnów jest pierwszą jednostką prądotwórczą na parametry nadkrytyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym. W związku z tym, wysoka sprawność energetyczna - 44,0 % brutto i 41,0 % netto - jest tutaj cechą charakterystyczną.


Blok Pątnów II charakteryzuje się wysoką sprawnością wytwarzania energii, co wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa i obniżoną ilością odpadów poprodukcyjnych. Został wyposażony w najnowocześniejsze instalacje ochrony atmosfery - mokrego odsiarczania spalin i redukcji emisji związków azotu.

Wyposażenie bloku jest oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach sprawdzonych w zagranicznych elektrowniach opalanych węglem brunatnym.

 

Dane techniczne:

 • Moc znamionowa bloku na zaciskach generatora przy średnio rocznej temperaturze wody chłodzącej 16ºC -  470,2 MW.
 • Moc bloku netto na szynach 400 kV przy temperaturze wody chłodzącej 16ºC - 446 MW.
 • Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej: 6800 h.
 • Roczna produkcja energii elektrycznej: 3180 GWh


Dyspozycyjność bloku:

 • w cyklu rocznym, z uwzględnieniem remontów bieżących - 94%,
 • w cyklu 6-letnim, z uwzględnieniem remontów kapitalnych - 91,2%.


Blok 474 MW tworzą:

 • kocioł o wydajności 361 kg/s (1300 t/h),
 • turbina kondensacyjna napędzająca generator synchroniczny,
 • elektrofiltr,
 • układ odsiarczania spalin metodą wapienno-gipsową (IOS),
 • nowy komin,
 • układ wyprowadzenia mocy na szyny rozdzielni 400 kV.


Średnia emisja zanieczyszczeń do powietrza wynosi:

 • SO2 - 200 mg/nm3,
 • NOx - 200 mg/nm3,
 • pył - 30 mg/nm3.

Elektrownia Pątnów II

Multimedia
Kontakt

Dane teleadresowe

 

ZE PAK SA

 

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Tel.: +48 63 247 30 00
Fax: +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

mapa
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •  

Copyright © 2011 ZE PAK SA