Data aktualizacji: 2021-10-05

Przetargi

ZE PAK SA, jako jedno z większych przedsiębiorstw energetycznych w kraju, wytwarzając energię elektryczną prowadzi jej sprzedaż; na kilka sposobów między innymi poprzez organizowanie przetargów. na sprzedaż energii wytworzonej. Po za podstawową działalnością, jaką jest wytwarzanie energii elektrycznej, w procesie tym produkcyjnym powstają uboczne produkty spalania (UPS). Odpady te, tj. gips, żużel oraz popiół lotny, sprzedawane są odbiorcom posiadającym odpowiednie uprawnienia środowiskowe. Spółka Prowadząc na szeroką skalę działalność gospodarczą oraz modernizując w sposób ciągły swój majątek trwały ZE PAK SA niejednokrotnie poszukuje na rynku, m.in. poprzez ogłaszanie zamówień publicznych, wykonawców oraz oferentów usług.

 

Informacje na temat przedstawionych powyżej działalności zamieszczone są w zakładkach na aktualnie wyświetlanej stronie.

 

 


 

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych podczas udziału w przetargach jest:                      

ZE PAK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Koninie,

62-510 Konin, ul. Kazimierska 45.

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

korespondencyjnie na adres jw., pocztą email: iod@zepak.com.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzania postepowań przetargowych, zakupowych i sprzedażowych oraz zawierania i realizacji umów. 

 

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały:

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla przedstawicieli Oferenta, Wykonawcy, Kontrahenta lub osób współpracujących.

 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów (osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

 

 

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •