Data aktualizacji: 2022-01-18

Przetargi

Grupa kapitałowa ZE PAK, jako jedno z większych przedsiębiorstw energetycznych w kraju prowadzi sprzedaż energii wytworzonej. Poza podstawową  działalnością, w procesie produkcyjnym powstają uboczne produkty spalania (UPS). Odpady te, tj. gips, żużel oraz popiół lotny, sprzedawane są odbiorcom posiadającym odpowiednie uprawnienia środowiskowe. Spółki prowadząc na szeroką skalę działalność gospodarczą poszukują na rynku, m.in. poprzez ogłaszanie zamówień publicznych, składanie ofert czy prowadzenie aukcji,  wykonawców oraz oferentów towarów i usług.

 

Informacje na temat prowadzonej działalności zamieszczone są w zakładkach na aktualnie wyświetlanej stronie.

 


 

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych podczas udziału w przetargach, w zależności od wyboru oferty jest:                      

1. ZE PAK Spółka Akcyjna

62-510 Konin, ul. Kazimierska 45.

 

2. PAK KWB Konin S.A.

62-540 Kleczew, ul. 600-lecia 9.

 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

korespondencyjnie na adres jw. (1) lub (2), pocztą email: iod@zepak.com.pl;  lub telefonicznie: 63 247 34 25. 

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzania postępowań przetargowych, zakupowych i sprzedażowych oraz zawierania i realizacji umów. 

 

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały:

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla przedstawicieli Oferenta, Wykonawcy, Kontrahenta lub osób współpracujących.

 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów (osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

 

 

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •