Data aktualizacji: 2014-01-08

Elektrownia Pątnów I

Jest największą elektrownią Grupy Kapitałowej ZE PAK SA

Została zaprojektowana jako elektrownia parowa, zawodowa, kondensacyjna, blokowa z międzystopniowym przegrzewaczem pary, opalana węglem brunatnym.

Elektrownia Pątnów I


Elektrownia Pątnów I przechodzi od lat sukcesywną rekonstrukcję techniczną i technologiczną. Wynika to z konieczności przystosowania bloków energetycznych o mocy 200 MW do aktualnych wymogów Unii Europejskiej i władz polskich w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery. W tym celu Elektrownia Pątnów I wyposażona została w dwie instalacje mokrego odsiarczania spalin, umożliwiające pracę dowolnych czterech z sześciu zainstalowanych bloków z utrzymaniem poziomu emisji SO2 poniżej 200 mg/Nm3. W 2012 roku zakończono modernizację bloku nr 5 (200 MW), dzięki której osiągnięto ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx) do poziomu poniżej 200 mg/Nm3. Elektrownia Pątnów I posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z paliw odnawialnych w technologii współspalania biomasy. Wspólnie z Elektrownią Konin i Elektrownią Pątnów II, Elektrownia Pątnów I dysponuje otwartym obiegiem chłodzenia opartym na systemie pięciu jezior regionu konińskiego, połączonych systemem kanałów.

 


Ważne daty:

 • 1967 - zostaje uruchomiony pierwszy blok.
 • 2005 - elektrownia otrzymuje koncesję na współspalanie biomasy i produkcję „zielonej energii”.
 • 2006 - Pątnów otrzymuje Pozwolenie Zintegrowane na produkcję energii elektrycznej i cieplnej.
 • 2013 - wrzesień – początek modernizacji bloków energetycznych nr 1 – 4 w Elektrowni Pątnów I.

 

 

Kontakt

Dane teleadresowe

 

ZE PAK SA

 

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Tel.: +48 63 247 30 00
Fax: +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

mapa
Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •  

Copyright © 2011 ZE PAK SA