Data aktualizacji: 2014-01-08

Informacje ogólne

W Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA przywiązujemy ogromną wagę do inwestycji proekologicznych. Od wielu lat podejmujemy różnorodne działania, które mają znacząco ograniczyć negatywny wpływ naszych elektrowni na środowisko. Dzięki temu udało nam się istotnie zredukować emisję pyłu oraz ograniczyć emisję SO2 i NOx.

Nasz Zarząd konsekwentnie realizuje misję Spółki, której celem jest produkcja czystej ekologicznie energii elektrycznej i cieplnej w sposób bezpieczny i efektywny.
 

Informacje ogólne

Zyskaliśmy bezwzględne pierwszeństwo w strategii inwestycyjnej zmierzającej do dostosowania technologii spalania do nowo obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń. Dzięki temu możemy zwiększyć efektywność wytwarzania, budując blok energetyczny Pątnów II o mocy 464 MW.

W naszych nowo wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalniach parametry wylotowe ścieków spełniają wszystkie wymogi i parametry przyjętych norm.

W naszych działaniach stawiamy sobie jasne cele, a ochrona środowiska jest znaczącym kryterium na każdym etapie naszych inwestycji, nie tylko tych o charakterze infrastrukturalnym i proekologicznym.

 • W 2000 roku zapoczątkowaliśmy działania organizacyjne, dzięki którym nasza Spółka zyskała kolejne narzędzia do realizacji polityki proekologicznej.
 • Uruchomione procedury, zmierzające do wdrożenia Systemu Bezpieczeństwa 18001 oraz norm w zakresie ochrony środowiska ISO 14001, pozwoliły nam uzyskać w 2003 r. certyfikat ISO 14001:1996. 
Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •