Data aktualizacji: 2019-01-11

Kontakt

Dane teleadresowe

 

ZE PAK SA

 

Siedziba Spółki

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Tel.: +48 63 247 30 00
Fax: +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

RENATA DEGÓRSKA

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

KAROL WOŹNIAKOWSKI

 

Adres korespondencyjny:
ZE PAK SA
ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Telefon kontaktowy : +48 63 247 34 25, +48 65 247 37 83
Adres email: iod@zepak.com.pl

RODO

 

 

Dane rejestrowe

 

ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.

KRS 0000021374
REGON 310186795
NIP 665-000-16-45

Wysokość kapitału zakładowego 101 674 094 PLN
wpłacony w całości.

mapa
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •