Data aktualizacji: 2020-10-15

Elektrownia Pątnów II

 

Blok 474 MW w Elektrowni Pątnów jest pierwszą jednostką prądotwórczą na parametry nadkrytyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym. W związku z tym, wysoka sprawność energetyczna - 44,0 % brutto i 41,0 % netto - jest tutaj cechą charakterystyczną.

Blok Pątnów II charakteryzuje się wysoką sprawnością wytwarzania energii, co wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa i obniżoną ilością odpadów poprodukcyjnych. Został wyposażony w najnowocześniejsze instalacje ochrony atmosfery - mokrego odsiarczania spalin i redukcji emisji związków azotu.

 

Wyposażenie bloku jest oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach sprawdzonych w zagranicznych elektrowniach opalanych węglem brunatnym.

Dane techniczne:

 • Moc znamionowa bloku na zaciskach generatora przy średnio rocznej temperaturze wody chłodzącej 16ºC - 470,2 MW.
 • Moc bloku netto na szynach 400 kV przy temperaturze wody chłodzącej 16ºC - 446 MW.


Dyspozycyjność bloku:

 • w cyklu rocznym, z uwzględnieniem remontów bieżących - 94%,
 • w cyklu 6-letnim, z uwzględnieniem remontów kapitalnych - 91,2%.


Blok 474 MW tworzą:

 • kocioł o wydajności 361 kg/s (1300 t/h),
 • turbina kondensacyjna napędzająca generator synchroniczny,
 • elektrofiltr,
 • układ odsiarczania spalin metodą wapienno-gipsową (IOS),
 • nowy komin,
 • układ wyprowadzenia mocy na szyny rozdzielni 400 kV.

 

Standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza wynoszą:

 • SO2 - 200 mg/nm3,
 • NOx - 200 mg/nm3,
 • pył - 20 mg/nm3.

 

Elektrownia Pątnów II

  

Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci

Chcąc sprostać wymaganiom przedstawionym w konkluzjach BAT (Best available technology), Elektrownia Pątnów II przystąpiła do projektu pn. „Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

 

Celem projektu HYBREM jest opracowanie innowacyjnego systemu oczyszczania gazów spalinowych w oparciu o konfigurację hybrydową złożoną z kilku metod redukcji rtęci (Hg). Optymalizacja opracowanego systemu pozwoli finalnie na spełnienie nowych limitów emisji rtęci dla dużych obiektów spalania; uwzględniać będzie również ekonomiczną opłacalność proponowanych rozwiązań (koszty inwestycyjne i operacyjne).

 

Więcej na temat projektu - „Hybrydowe układy adsorpcyjne”

 

 

 OGRANICZAMY EMISJĘ RTĘCI DO ŚRODOWISKA

 

  

Limity dla emisji rtęci dla dużych obiektów spalania wprowadzone do stosowania Konkluzjami BAT będą obowiązywać od 18 sierpnia 2021 roku również na blokach energetycznych opalanych węglem brunatnym w ZE PAK SA.

 

Projekt  HYBREM, który został zrealizowany na przełomie 2017/2018 roku  przez Konsorcjum składające się z SBB Energy Sp. z o.o. i  Elektrownii Pątnów II Sp. z o.o. miał na celu przetestowanie instalacji pilotażowej w zakresie nowatorskiej metody redukcji emisji rtęci zawartej w spalinach. Instalacja wykorzystuje sorbent w postaci stałej i pozwala na wytrącania rtęci pierwiastkowej oraz utlenionej rtęci gazowej ze strumienia spalin. Dodatkowo moduły polimerowe wspomagają eliminację związków SO2 ze spalin. W ramach projektu testowano także skuteczność redukcji rtęci różnych materiałów adsorbcyjnych w postaci wielu gatunków węgli aktywowanych dodawanych do paliwa.

 

Film niezwykle obrazowo pokazuje, jak za pomocą innowacyjnych rozwiązań można w znaczący sposób zredukować zawartość związków rtęci w energetycznych spalinach, co zdecydowanie wpływa na jakość powietrza i środowisko człowieka. Film można obejrzeć  TUTAJ.

 

BADANIE NOWYCH TECHNOLOGII REDUKCJI EMISJI RTĘCI

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. podjęła kolejne działania badawczo-rozwojowe (B+R) pod kątem testowania nowej technologii w zakresie redukcji emisji rtęci. Działania te maja na celu dostosowanie Bloku 9 Elektrowni do zaostrzonych wymagań emisyjnych wynikających z konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania.

 

Powodzenie testów przyczyni się do  skomercjalizowania nowej polskiej technologii redukcji emisji rtęci, a jej ewentualna instalacja na Bloku 9 doprowadzi do ograniczenia emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery, w postaci metali ciężkich.

 

Działania te mają na celu zrównoważoną środowiskowo produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego do czasu finalnej eksploatacji Bloku 9.

 

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. jako Partner prowadzonych przez firmę INBRAS prac B+R w ramach projektu „Kompozytowy adsorber do ograniczania emisji rtęci w gazach odlotowych” (POIR.01.01.01-00-1119/17), podejmuje działania w kierunku ograniczania szkodliwych zanieczyszczeń oraz zrównoważonej produkcji, jak i dostosowania Bloku do najnowszych wymagań w zakresie ochrony środowiska. 

 

 

 

 

Multimedia
Kontakt

Dane teleadresowe

 

ZE PAK SA

 

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Tel.: +48 63 247 30 00
Fax: +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

mapa
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •