Data aktualizacji: 2017-07-12

Elektrownia Konin

Elektrownia Konin

Elektrownia Konin, wybudowana w latach pięćdziesiątych XX wieku, jest najstarszą elektrownią opalaną węglem brunatnym w Polsce i w Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Praca elektrowni w otwartym obiegu wody chłodzącej opartym na systemie pięciu jezior połączonych kanałami. Jest ona dostawcą ciepła dla miasta Konina oraz okolic. Moc elektryczna zainstalowana w Elektrowni wynosi obecnie 178 MW, a moc cieplna 212 MWt. Po uruchomieniu, w lipcu 2012 roku, bloku energetycznego przystosowanego do spalania biomasy, Elektrownia Konin pracuje w oparciu o dwa układy: kolektorowy, w którym pracują 3 kotły energetyczne i 3  turbozespoły oraz blokowy, w którym pracują kocioł do spalania biomasy wraz z turbozespołem o mocy zainstalowanej 55 MW. Elektrownia  wyposażona jest w  instalację odsiarczania spalin metodą mokrą.

 

 

Ważne daty:

 • 1958 - powstanie elektrowni.
 • 1964 -   najwyższa w historii moc zainstalowana elektryczna, która wyniosła 583 MW.
 • 2006 - Elektrownia Konin otrzymuje Pozwolenie Zintegrowane na produkcję energii elektrycznej i cieplnej.
 • 2007 - Konin uzyskuje koncesję na wytwarzanie energii w kogeneracji (energia czerwona).
 • Październik 2007 - następuje organizacyjne połączenie Elektrowni Konin z Elektrownią Pątnów.
 • Czerwiec 2012 – przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego o mocy zainstalowanej 55 MW spalającego wyłącznie biomasę.

Elektrownia Konin

Multimedia
Kontakt

Dane  teleadresowe

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia Konin

 

ul. Przemysłowa 158
62-510 Konin
Tel.: +48 63 247 30 00
Fax: +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

mapa
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •