Data aktualizacji: 2020-07-01

Elektrownia Pątnów I

Jest największą elektrownią Grupy Kapitałowej ZE PAK SA

Została zaprojektowana jako elektrownia parowa, kondensacyjna, blokowa, opalana węglem brunatnym.

Elektrownia Pątnów I


Elektrownia Pątnów I przechodzi od lat sukcesywną rekonstrukcję techniczną i technologiczną. Wynika to z konieczności przystosowania bloków energetycznych o mocy 200 MW do aktualnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery. W tym celu Elektrownia Pątnów I wyposażona została w dwie instalacje mokrego odsiarczania spalin, umożliwiające pracę dowolnych czterech z sześciu zainstalowanych bloków z utrzymaniem poziomu emisji SO2 poniżej 200 mg/Nm3. W 2012 roku zakończono modernizację bloku nr 5 (200 MW), dzięki której osiągnięto ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) do poziomu poniżej 200 mg/Nm3. Wspólnie z Elektrownią Konin i Elektrownią Pątnów II, Elektrownia Pątnów I dysponuje otwartym obiegiem chłodzenia opartym na systemie pięciu jezior regionu konińskiego, połączonych systemem kanałów.

Elektrownia Pątnów zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 ( Dz. U. 2013 poz.1232 tj. z późniejszymi  zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.2016.138), jest zakładem o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej. W związku z powyższym dla zakładu został opracowany „Program zapobiegania poważnym  awariom przemysłowym” oraz „Zgłoszenie Elektrowni Pątnów” jako zakładu zwiększonego ryzyka”, które to dokumenty zostały przesłane do PSP w Koninie oraz WIOŚ w Koninie.

We wrześniu 2015 roku zakończono modernizację bloku nr 1, a w grudniu 2015 roku bloku nr 2. W wyniku prac podniesiono moc bloków z 200 do 222MW, zwiększono sprawność do 37,5% oraz osiągnięto ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) do poziomu 200 mg/Nm3.

30 czerwca 2020 roku odstawieniu uległy dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy. Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji w latach 1968/69 i przepracowały łącznie 631 117,1 godzin.

Moc zainstalowana elektrowni po modernizacji obecnie wynosi 644 MW.


Ważne daty:

 • 1967 - zostaje uruchomiony pierwszy blok.
 • 2006 - Pątnów otrzymuje Pozwolenie Zintegrowane na produkcję energii elektrycznej i cieplnej.
 • 2013 - wrzesień – początek modernizacji bloków energetycznych nr 1 – 4 w Elektrowni Pątnów I.
 

 

Kontakt

Dane teleadresowe

 

ZE PAK SA

 

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Tel.: +48 63 247 30 00
Fax: +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

mapa
Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •