Last updated on: 2020-01-07

Group

ZE PAK S.A.
 
PAK InfrastrukturaSp. z o.o.
 
AquakonSp. z o.o. IN LIQUIDATION
PAK ADAMÓWSp. z o.o.

COMPANY OF THE FOLLOWING SEGMENTS:

 • Power generation
 • Mining
 • Overhauls
 • Sale
 • Other
 
 • ZE PAK SA
  Company’s Head Office
  ul. Kazimierska 45 | 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax. +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA Place of registration: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Share capital: 101 647 094 PLN, fully paid-up.
 •