Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

09.09.2019

Umowa na sprzedaż ciepła dla miasta Konina

 

Podpisanie przez ZE PAK SA wieloletniej umowy
na sprzedaż ciepła dla miasta Konina 

 

 

6 września 2019 roku, w obecności władz Konina, radnych, zarządu ZE PAK SA i MPEC-Konin Sp. z o. została podpisana umowa na sprzedaż ciepła z Elektrowni Konin dla miasta Konina. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2032 roku.

 

Podpisanie umowy jest jednym z elementów „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej”.

 

Należy podkreślić, że obok istniejącego już bloku biomasowego w elektrowni Konin o mocy 50 MW opalanego wyłącznie biomasą, Spółka przygotowuje do eksploatacji drugi taki blok o podobnych parametrach. Po oddaniu bloku do produkcji w elektrowni Konin, która jest najstarszą elektrownią w Grupie ZE PAK SA, spalane będą wyłącznie paliwa ekologiczne. Oznacza to, że Konin będzie miastem ogrzewanym ekologicznie.

 

Umowa jest kontynuacją dotychczasowej współpracy w zakresie dostaw ciepła dla miasta Konin.