Data aktualizacji: 2022-07-01

Certyfikaty

 

PN-EN ISO 900:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018

 

 

 

Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 949

 

 

PN-EN ISO/IEC 17025

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •