Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

25.09.2019

Komunikat o zamknięciu przez Komisje Europejską postepowania dotyczącego budowy i eksploatacji odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”

11 kwietnia 2019 roku zamknięte zostało postępowanie Komisji Europejskiej (KE) przeciekowo Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) w sprawie uchybienia dot. ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (naruszenie nr. 2008/4796) w związku z budową i eksploatacją odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice” przez PAK KWB Konin SA.

 

Postępowanie zostało zamknięte na podstawie wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C 117/03 Dragaggi oraz C244/05 Bund Naturschutz.

 

Informację o zakończeniu postepowania przekazał, w piśmie z dnia 10 września 2019 roku, do Prezesa Zarządu PAK KWB Konin SA, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Ministerstwa Środowiska, zawiadamiając, że Komisja Europejska zaakceptowała wyjaśnienia strony polskiej w tej sprawie.

 

Informacje odnośnie zamknięcia postępowania, pozytywną dla PAK KWB Konin SA, można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej (link).