Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

07.11.2019

Komunikat prasowy Grupy Kapitałowej ZE PAK SA i Urzędu Miejskiego w Koninie

6 listopada 2019 roku w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA odbyło się spotkanie pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a władzami ZE PAK SA i Kopalni Węgla brunatnego Konin i Adamów SA.

 

Spotkanie miało na celu omówienie i przygotowanie wspólnego planu działania związanego z transformacją gospodarczą odbywającą się Regionie Konińskim. Ustalono powołanie grupy roboczej w skład, której wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta i  Starostwa Powiatowego w Koninie oraz reprezentanci Elektrowni i Kopalni. Zespół roboczy, który rozpocznie pracę od stycznia 2020 roku.

 

Jego zadaniem będzie wypracowanie najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań związanych z przeprowadzeniem rozpoczętego już procesu transformacji gospodarczej w Regionie Konińskim,  który potrwa przez najbliższe lata.