Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

11.12.2019

Przedterminowa spłata kredytu przez ZE PAK SA

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. poinformował banki finansujące o zamiarze dokonania całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego wynikającego z umowy kredytowej z dnia 13 marca 2014 r., udzielonego w kwocie 1.200. 000 000 PLN.

 

Oznacza to spłatę wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z ww. umowy kredytowej, jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku ZE PAK S.A. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń.

 

Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej ZE PAK S.A. regulował swoje zadłużenie zgodnie z harmonogramem, dotrzymywał wymaganych poziomów wskaźników bankowych, a także wypełniał pozostałe restrykcyjne kowenanty wynikające z umowy kredytowej.

 

Uwolnienie aktywów spółki otwiera jej drogę do realizacji kolejnych etapów projektów Grupy Kapitałowej ZE PAK w zakresie inwestycji w produkcję energii z OZE, będących znaczący elementem transformacji energetycznej Regionu Wielkopolski Wschodniej oraz założeń Programu Czysta Polska.

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Maciej Łęczycki

Rzecznik Prasowy

 

 

 

Zespół Elektrowni

Pątnów – Adamów – Konin S.A.