Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

16.03.2020

Działania w sprawie minimalizacji skutków epidemii

W ZE PAK SA już od początku marca br. Zarząd Spółki uruchomił cały szereg działań, zmierzających do uniknięcia niepotrzebnych zdarzeń spowodowanych epidemią i zminimalizowania jej skutków. 9 marca br. ukazało się Zarządzenie Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów KoninSA w sprawie wprowadzenia procedur  mających na celu minimalizację  ryzyka zarażenia koronawirusem.  Zarządzenie stało się podstawą  innych dokumentów opublikowanych w spółkach Grupy Kapitałowej.  Powołany został specjalny Zespół ds. minimalizacji zagrożeń dla zdrowia oraz minimalizacji ryzyka zarażenia koronawirusem w ZE PAK SA, wprowadzono szereg zmian organizacyjnych, na bramach wjazdowych i przy wejściach do wszystkich budynków pojawiły się  pojemniki ze specjalnym preparatem do mycia rąk. Na wniosek przełożonych Prezes  Zarządu wydał zgodę na pracę wielu osób  w systemie home office (praca zdalna).

 

W połowie marca br. wszyscy pracownicy zapoznani zostali z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne, w zarządzeniu Prezesa Zarządu ZE PAK SA zaleca się m. in.:

 • dbałość o higienę poprzez częste mycie rąk;
 • dezynfekcję miejsc częstego, bezpośredniego kontaktu, w szczególności klamek od drzwi, poręczy itp.
 • wyposażenie miejsc, w których pracują co najmniej 2 osoby w podstawowe środki dezynfekujące (np. do dezynfekcji pulpitów na nastawni);
 • przygotowanie i opublikowanie dla pracowników ZE PAK SA informacji dotyczącej stosowania podstawowych zasad higieny i postępowania w przypadku występowania podejrzenia zarażeniem koronawirusem;
 • ograniczenie do minimum spotkań wewnętrznych oraz z przedstawicielami zewnętrznych podmiotów,
  w których przewidziane jest uczestnictwo dużej grupy ludzi;
 • organizowanie spotkań przy wykorzystaniu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość,
  tj. telekonferencja, videokonferencje;
 • ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów pomiędzy pracownikami, w celu zminimalizowania zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa;
 • ograniczenie do minimum delegacji służbowych na terenie kraju oraz wstrzymanie delegacji zagranicznych do krajów, do których Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy odradzają podróże;
 • przekazywanie pracodawcy informacji o planowanych prywatnych podróżach zagranicznych.