Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

08.04.2020

Służby działają ze zdwojoną czujnością

W ZE PAK SA na bieżąco działa specjalny  Zespół ds. minimalizacji zagrożeń dla zdrowia oraz minimalizacji ryzyka zarażenia koronawirusem. Odpowiednie służby raportują o stanie załogi do Ministerstwa Klimatu, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Wynika to stąd, że jako spółka jesteśmy operatorem usług kluczowych (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) i operatorem infrastruktury krytycznej, tzn. zakładem o szczególnym znaczeniu  dla organizacji i funkcjonowania gospodarki i państwa oraz społeczeństwa, dla którego energia jest towarem niezbędnym.


Dla zachowania  ciągłości zatrudnienia Zespół na bieżąco współpracuje ze służbami medycznymi, gdzie ZE PAK ma zapewnione priorytetowe traktowanie pracowników zatrudnionych w elektrowniach.