Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

21.04.2020

Produkcja ZE PAK SA w I kwartale

ZE PAK SA wprowadził szereg działań prewencyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła w okresie epidemii COVID-19.


Produkcja w konińskich elektrowniach przebiega bez zakłóceń. W pierwszych miesiącach tego roku (I-III) wyprodukowano 1,26 TWh energii elektrycznej brutto. Bloki przepracowały łącznie w tym czasie 7 929 h. Produkcja energii elektrycznej brutto w elektrowniach krajowych wyniosła w tym czasie 40,77 TWh (w elektrowniach opalanych węglem brunatnym - 9,16 TWh).


W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w okresie pierwszych trzech miesięcy 2020 roku, produkcja w elektrowniach Spółki spadła o około 4%.