Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

23.04.2020

Dzień Ziemi

Transformacja energetyczna w Polsce oraz samego ZE PAK to nie fikcja – to fakt. Grupa Kapitałowa ZE PAK SA w pełni rozumie potrzebę transformacji energetycznej – i to nie tylko Polski, ale i Europy oraz całego świata. Systematycznie przeprowadzamy modernizację naszych elektrowni i działamy w celu zmniejszenia naszej emisyjności przy produkcji energii. Efektem tych starań jest wykorzystywanie przez Elektrownię Konin bloku biomasowego, który zasila częściowo miasto w ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Niebawem pojawi się tam druga taka jednostka: w ciągu półtora roku kocioł K-7 zostanie przebudowany, aby wykorzystywać biomasę zamiast węgla jako paliwo. Dzięki temu zabiegowi już wkrótce Elektrownia Konin stanie się pierwszą jednostką wytwórczą w całym kraju, która została kompletnie przekształcona z paliwa, jakim jest węgiel brunatny na biomasową (OZE). Konin będzie pierwszym miastem ogrzewanym energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

 

Nieprzerwanie monitorujemy też powietrze, wody powierzchniowe jezior konińskich wykorzystywanych do chłodzenia elektrowni Pątnów i Konin, a także aktywnie działamy na terenach dawnych odkrywek, przywracając im walory rekreacyjne, rolnicze oraz leśne.

 

ZE PAK SA dzięki odpowiedzialnemu i umiejętnemu zarządzaniu utrzymuje się już przeszło 60 lat. Dziś zatrudniamy wiele tysięcy ludzi, zapewniając naszym pracownikom stabilność finansową, a ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa. Nasze obiekty odgrywają też niebagatelną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju. Eksperci szacują, że do końca 2030 roku polskie elektrownie powinny posiadać łącznie moc 55 000 MW w celu zapewnienia naszemu krajowi niezależności energetycznej. Przy tych prognozach nie da się zastąpić takiego dobrze pracującego organizmu jak ZE PAK zakładem opartym całkowicie o energię odnawialną z dnia na dzień, szybkim przesunięciem jednej dźwigni. Dodatkowo Polska nie posiada do dziś elektrowni jądrowej, nie mając tym samym możliwości oparcia się na atomie na wypadek zakończenia działalności elektrowni konwencjonalnych czy innych źródeł energii odnawialnej.

 

Drodzy ekolodzy – jesteśmy z Wami! Zmieniamy się i chcemy się zmieniać dalej, ale do tego potrzebujemy czasu, solidnych planów i przede wszystkim środków. Dlatego też jesteśmy gorącymi zwolennikami transformacji, ale przeprowadzonej rozsądnie, rozłożonej w czasie, opartej na żelaznych regułach. Protest, który tymczasowo zakłóca pracę części elektrowni czy kopalni nigdy nie da wymiernych skutków; ciąży na nas zbyt duża odpowiedzialność za naszych pracowników, ich rodziny, gospodarkę i bezpieczeństwo regionu i kraju. Ale nadal możemy skorzystać z Waszej pomocy!

 

Do przeprowadzania transformacji energetycznej niezbędny jest czas, abyśmy mieli możliwość przekwalifikowania naszych pracowników i pomyślnego sfinalizowania wieloletnich projektów – dlatego potrzebujemy od decydentów (krajowych i zagranicznych) konsekwentnego wdrożenia perspektywicznych, długofalowych planów dotyczących sprawiedliwej transformacji w Polsce, Europie i na świecie. Potrzebujemy Unii Europejskiej chętnej do współpracy w obliczu zmian klimatycznych. Wymagana jest technologia, która zapewni naszym zakładom rentowność i stabilność – jej dostępność w dużej mierze zależy od świata nauki. Potrzebne są dofinansowania, za które zrealizujemy inwestycje między innymi takie jak budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych na terenach dawnych kopalni odkrywkowych. To właśnie w tych miejscach Wasza działalność jako organizacji społecznych i proekologicznych z pewnością przyniesie największe korzyści.

 

Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli kontynuować naszą działalność, jednocześnie zapewniając przyszłym pokoleniom bezpieczną, piękną i czystą Polskę.

 

Z uwagi na udział w transformacji energetycznej Polski i w trosce o środowisko naturalne ZE PAK SA. jest członkiem Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Powstało ono z inicjatywy Pana Zygmunta Solorza i ma na celu uczynienie Polski czystą, poprzez wspólną troskę o kraj, dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę, otaczającą nas przyrodę.