Data aktualizacji: 2021-04-20

Aktualności

12.05.2020

Jak chcemy zmieniać Wielkopolskę Wschodnią?

W majowym numerze Monitora Wielkopolskiego ukazał się artykuł opisujący prace Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z transformacją Wielkopolski Wschodniej. W artykule jest mowa o inwestycjach ZE PAK SA w odnawialne źródła energii.

 

Jak chcemy zmieniać Wielkopolskę Wschodnią?

Przedstawiciele UMWW zapewniają, że mimo obecnych warunków epidemicznych trwają prace nad zagadnieniami związanymi z transformacją Wielkopolski Wschodniej.

 

Według informacji Departamentu Gospodarki UMWW, w nadchodzących tygodniach, z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej rozpocznie prace Grupa Robocza ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027 (FST to planowana w nowym budżecie UE pula środków dla regionów przechodzących zmiany w zakresie energii i klimatu). W jej składzie znajdą się członek zarządu województwa Jacek Bogusławski, pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej Maciej Sytek i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Wiadomo też o prowadzeniu innych konsultacji w tym obszarze, m.in. z Ministerstwem Klimatu na temat podejmowanych działań w obszarze neutralności klimatycznej czy z prof. Jerzym Buzkiem z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego FST.

- Te rozmowy pozwolą nam przygotować się ro realizacji zadań w ramach grup roboczych powołanych w lutym, które z początkiem maja rozpoczną prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jest on niezbędny do uzyskania wsparcia finansowego z FST – mówi Jacek Bogusławski z zarządu województwa.

W ostatnich tygodniach toczą się również rozmowy z Bankiem Światowym na temat przygotowania się do wyzwań związanych z transformacja energetyczną subregionu konińskiego. Podczas wideokonferencji eksperci banku zadeklarowali pomoc w przygotowaniu pilotażowych projektów, które zostaną sfinansowane ze środków FST.

- Ze strony Banku Światowego możemy również liczyć na wsparcie Jonathana Waltersa, eksperta z dziedziny energetyki, mającego duże doświadczenie w przeprowadzaniu transformacji energetycznej w wielu krajach, m.in. w Macedonii i na Ukrainie. Doradzi nam, w jaki sposób wykorzystywać istniejący potencjał gospodarczy i pracowniczy regionu na potrzeby produkcji zielonej energii – dodaje Jacek Bogusławski.

W tym kontekście należy wspomnieć o podpisaniu przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. umowy z belgijską firmą Hydrogenics za zakup elektrolizera do produkcji wodoru wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz stacją do napełniania magazynów mobilnych. To pozwoli PAK na dołączenie do grona prekursorów w produkcji wodoru metodą elektrolizy, obok podmiotów austriackich, niemieckich, japońskich czy australijskich.

W marcu natomiast Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie rozpoczęła realizację projektu „Dubowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii”. Jednym z jej celów jest zmiana wizerunku wielkopolski Wschodniej, jako regionu nowoczesnych technologii, w którym warto mieszkać i pracować. W ramach projektu opracowano markę Wielkopolska Dolina energii, która ma symbolizować zachodzące zmiany i wszystkie działania związane z transformacją energetyczną tego sub-regionu.

 

Źródło: MONITOR WIELKOPOLSKI