Data aktualizacji: 2020-12-28

Aktualności

17.07.2020

Ogłoszenie Planu Połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o.

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adarnów-Konin Spółka Akcyjna („ZE PAK SN') z siedzibą w Koninie informuje o zamiarze połączenia ZE PAK SA („Spółka Przejmująca") z PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Kazimierskiej 45/ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000238397 („PAK Infrastruktura", „Spółka Przejmowana”).

 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 1 pkt 1 KSI-l (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku PAK Infrastruktura na ZE PAK SA („Połączenie'). W wyniku Połączenia PAK Infrastruktura zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, że ZE PAK SA, jako Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały PAK Infrastruktura, jako Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone stosowanie do art, 515 1 KSI-l oraz 516 6 KSI-l, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów PAK Infrastruktura, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym ZE PAK SA/ jako Spółki Przejmującej.

 

Wraz z niniejszym ogłoszeniem, zgodnie z dyspozycją art. 500 2 1 KSI-l, ZE PAK SA udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia 17 lipca 2020r. Plan Połączenia z załącznikami na stronie internetowej ZE PAK SA: www.zepak.com.pl w zakładce AKTUALNOŚCI, do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek.

 

 

1. Ogłoszenie Planu Połączenia Zespołu Elektrowni Patnów - Adamów - Konin SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o.

2. Plan połączenia ZE PAK SA i PAK Infrastruktura Sp. z o.o.

3. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połaczenia ZEPAK SA i PAK Infrastruktura

    3.1. Sprawozdania finansowe ZE PAK SA 2017-2019

    3.2.  Sprawozdania finansowe PAK Infrastruktura  2017-2019