Data aktualizacji: 2020-12-28

Aktualności

25.08.2020

Centrum Szkoleniowe OZE

Zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy, pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA (ZE PAK SA) a Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Koninie (ARR SA w Koninie) na terenie Elektrowni Konin ruszyła budowa Centrum Szkoleniowego OZE.

 

(więcej: https://www.zepak.com.pl/pl/o-firmie/biuro-prasowe/aktualnosci/11453-nowe-kwalifikacje-zawodowe-w-sektorze-zielonej-gospodarki-dla-pracownikow-gk-ze-pak-sa.html)

 

Umożliwi ono prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane będą uzyskaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

 

W szkoleniach będą mogli wziąć udział w szczególności pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK SA (Grupa) zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez Grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE.