Data aktualizacji: 2020-12-28

Aktualności

07.09.2020

System TETRA zdał egzamin

W ZE PAK SA powodzeniem zakończyło się testowanie  wydzielonego systemu łączności radiowej dla sektora elektroenergetycznego TETRA, który jest podstawowym elementem bezpieczeństwa w każdych warunkach pogodowych i w każdej lokalizacji krajowej sieci energetycznej.


Rola systemu łączności znacznie rośnie w przypadku sytuacji katastrofalnych i kryzysowych. Jego infrastruktura spełnia wymóg zapewnienia autonomii zasilania i funkcjonowania długoterminowego, co najmniej 36 godzin w sytuacji awarii o charakterze masowym, gdy wyłączona jest dostawa energii do większości obiektów telekomunikacyjnych na obszarze objętym klęską żywiołową.


Ponadto sieć TETRA charakteryzuje się większą efektywnością w zakresie komunikacji głosowej, poprzez natychmiastowe zestawianie połączeń indywidualnych oraz grupowych, przyznawanie pierwszeństwa połączeniom o wyższej ważności i lokalizację użytkowników.

 

Miesięczne testy usługi łączności w standardzie TETRA przeprowadzone zostały ZE PAK SA wspólnie z Enspirionem, spółką zależną Energi z Grupy ORLEN. ZE PAK testował przede wszystkim funkcjonalności związane z komunikacją głosową w trybie grupowym i indywidualnym, przesyłaniem krótkich wiadomości tekstowych, oraz komunikacją bezpośrednią z Regionalnym Centrum Nadzoru Polskich Sieci Elektroenergetycznych.