Data aktualizacji: 2021-04-20

Aktualności

15.10.2020

El. Pątnów II bada nowe technologie redukcji emisji rtęci

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. podjęła kolejne działania badawczo-rozwojowe (B+R) pod kątem testowania nowej technologii w zakresie redukcji emisji rtęci. Działania te maja na celu dostosowanie Bloku 9 Elektrowni do zaostrzonych wymagań emisyjnych wynikających z konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania.

 

Powodzenie testów przyczyni się do  skomercjalizowania nowej polskiej technologii redukcji emisji rtęci, a jej ewentualna instalacja na Bloku 9 doprowadzi do ograniczenia emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery, w postaci metali ciężkich.

 

Działania te mają na celu zrównoważoną środowiskowo produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego do czasu finalnej eksploatacji Bloku 9.

 

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. jako Partner prowadzonych przez firmę INBRAS prac B+R w ramach projektu „Kompozytowy adsorber do ograniczania emisji rtęci w gazach odlotowych” (POIR.01.01.01-00-1119/17), podejmuje działania w kierunku ograniczania szkodliwych zanieczyszczeń oraz zrównoważonej produkcji, jak i dostosowania Bloku do najnowszych wymagań w zakresie ochrony środowiska.