Data aktualizacji: 2021-04-20

Aktualności

25.11.2020

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („ZE PAK SA”, „Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Koninie, działając na podstawie przepisu art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 516 § 6 KSH, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Kazimierskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003952 („Spółka Przejmowana”). Połączenie Spółek odbywa się na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH oraz art. 516 §6 KSH, w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

 

Pełna treść zawiadomienia