Data aktualizacji: 2022-08-05

Aktualności

19.07.2021

Komunikat z wizyty Wiceprezydent Banku Światowego

Konin, 16 lipca 2021 r. z oficjalną wizytą do Konina przybyła Pani Anna Bjerde, wiceprezydent Banku Światowego i szefowa tej instytucji na Europę i Azję Środkową. Podczas kilkugodzinnej wizyty goście zapoznali się z wyzwaniami stojącymi przed regionem w związku z nadchodzącą transformacją energetyczną oraz spotkali się z przedstawicielami władz i społeczności lokalnych. W trakcie wizyty przedstawiciele Banku Światowego i władz regionalnych województwa wielkopolskiego podpisali list dotyczący zacieśnienia współpracy w zakresie analiz dotyczących sprawiedliwej transformacji, a także wsparcia merytorycznego związanego z ambitnym planem odchodzenia subregionu od wydobycia i wykorzystania węgla brunatnego.

 

Podczas spotkań z przedstawicielami Grupy ZEPAK, związkami zawodowymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi wiceprezydent Banku Światowego mogła poznać problematykę i wyzwania rozwojowe stojące przed Wielkopolską Wschodnią, a także potencjał rozwojowy regionu. Anna Bjerde odwiedziła m.in. elektrownie Pątnów, odkrywkę Jóźwin, farmę fotowoltaiczną w Brudzewie.

 

Wielkopolska Wschodnia jest jednym z pierwszych polskich regionów górniczych, w którym realizowany będzie proces sprawiedliwej transformacji. Na jego obszarze znajdują się kopalnie oraz elektrownie węglowe o mocy ponad 1GW, w których zatrudnionych jest blisko 4 000 osób.

 

Zarząd ZE PAK poinformował wiceszefową Banku Światowego o planowanych oraz już podjętych działaniach zmierzających do transformacji Grupy Kapitałowej. Zgodnie z przyjętą ostatnio strategią ZE PAK planuje do 2030 roku całkowitą rezygnację z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W dalszej perspektywie, do 2040 roku, Grupa Kapitałowa zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

 

Reprezentanci związków zawodowych mieli możliwość przedstawienia problemów społecznych, które są efektem zmian wdrażanych w spółkach ZE PAK w związku z transformacją energetyczną.

 

Ścisła współpraca z Bankiem Światowym, przy udziale Komisji Europejskiej, pozwoli regionowi na skorzystanie z wiedzy i doświadczeń w zakresie transformacji energetycznej zdobytych w wielu krajach na świecie. Umożliwi to zidentyfikowanie środków zmierzających do złagodzenia społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla. Przy wykorzystaniu i wdrażaniu wypracowanych rozwiązań możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia m.in. z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

 

Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, przedstawiciel władz regionalnych w Wielkopolsce Wschodniej powiedział:

 

„Transformację energetyczną Wielkopolski Wschodniej traktujemy już nie tylko jako istotny problem rozwojowy, ale również, a może przede wszystkim jako szansę, dzięki której możliwa będzie poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy w oparciu o zidentyfikowane potencjały. Dzięki ścisłej współpracy z Bankiem Światowym będziemy mogli w pełni korzystać z doświadczeń i wiedzy jego ekspertów z całego świata, tak, aby jak najlepiej dostosować przygotowywane instrumenty wsparcia do wewnętrznych uwarunkowań i spodziewanych potrzeb.”

 

 

O Banku Światowym

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Działając w ponad stu krajach, Bank Światowy udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, zdrowie i wiele innych. Bank wspiera również kraje poprzez projekty doradcze i analityczne. Bank Światowy jest też jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą między innymi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, działania na rzecz klimatu i reformy w systemie ochrony zdrowia.