Data aktualizacji: 2022-05-24

Aktualności

13.10.2021

Nowe szanse pracy dla pracowników Grupy ZE PAK odchodzących od pracy w górnictwie

Spółki górnicze wchodzące w skład GK ZE PAK – Kopalnia Wegla Brunatnego Konin oraz PAK Górnictwo – podpisały umowę o współpracy z renomowanym dostawcą usług doradztwa zawodowego i outplacement, spółką Jobs First. Celem umowy jest wsparcie pracowników spółek górniczych GK ZE PAK, którzy będą kończyć pracę w efekcie zakończenia wydobycia z odkrywek Drzewce i Jóźwin, w znalezieniu nowego zatrudnienia.


W ubiegłym roku ZE PAK ogłosił kierunki swojej strategii transformacyjnej, która przewiduje całkowitą rezygnację do 2030 roku z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. To czyni Wielkopolskę Wschodnią regionem węglowym najbardziej zaawansowanym w Polsce, jeżeli chodzi o tempo transformacji energetycznej. Niezależnie od wyznaczonej na 2030 rok daty odejścia od węgla brunatnego, zasoby tego surowca dostępne w odkrywkach GK ZE PAK ulegają wyczerpaniu w efekcie eksploatacji złóż. W roku 2022 wyczerpane zostaną zasoby węgla w odkrywce Jóźwin i odkrywce Drzewce. Ostatnią odkrywką eksploatowaną przez konińską kopalnię będzie złoże Tomisławice.


Inicjatywa władz ZE PAK

Spółki górnicze GK ZE PAK na dzień 30 września tego roku zatrudniały 1.900 osób. Pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK ciągle nie mają zagwarantowanego dostępu do środków finansowych z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma być narzędziem finansowania nieuniknionej w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej transformacji energetycznej polskich regionów górniczych. Z tego też powodu władze GK ZE PAK – wyprzedzając nieuchronną restrukturyzację zatrudnienia w spółkach górniczych – postanowiły uruchomić i sfinansować ze środków własnych ZE PAK pilotażowy program wsparcia pracowników GK ZE PAK w znalezieniu nowego zatrudnienia (outplacement). Programem tym w fazie pilotażu zostanie objętych do 100 pracowników spółek górniczych GK ZE PAK.


Wsparcie dla odchodzących pracowników w możliwości zmiany zatrudnienia

Partnerem GK ZE PAK w tym pilotażowym projekcie została spółka Jobs First – renomowany i sprawdzony dostawca usług wsparcia pracowników w doprowadzaniu ich do nowego zatrudnienia. Jobs First wyróżnia się unikalną na rynku metodą działania, ukierunkowaną przede wszystkim na realizację celu, jakim jest doprowadzenie odchodzących pracowników do podjęcia nowej pracy jeszcze w trakcie trwania programu. Firma realizowała programy przywracania do zatrudnienia dla przeszło 5 tysięcy osób w całej Polsce. Działała zarówno na zlecenie sektora publicznego, pomagając osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, jak również na zlecenie pracodawców prywatnych różnych branż, restrukturyzujących zatrudnienie. We wszystkich tych programach osiągnęła wysoką, udokumentowaną skuteczność.

„Udało nam się uruchomić pilotażowy program wsparcia naszych pracowników i będę robił wszystko, aby zakończył się on sukcesem. Odwlekające się terminy wsparcia pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK ze środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powodują, że nie możemy już dłużej czekać i musimy wdrażać oraz finansować z własnych środków działania wspierające naszych ludzi” – powiedział Piotr Woźny, Prezes Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego Konin.

„To dla nas ważne i bez wątpienia trudne zadanie, ale wykorzystamy całe nasze dotychczasowe doświadczenie, pomagając odchodzącym pracownikom ZE PAK w podjęciu nowej pracy. Jest to bezprecedensowa inicjatywa jeżeli chodzi o zmiany w górnictwie i energetyce, wciąż unikalna na rynku wśród pracodawców.” – mówi Anna Karaszewska, Prezes Zarządu Jobs First.


Kolejna inicjatywa wspierająca pracowników odchodzących z branży związanej z węglem

Uruchomienie projektu wspierającego pracowników GK ZE PAK w doprowadzeniu ich do nowego zatrudnienia to kolejna już inicjatywa podejmowana przez ZE PAK mająca na celu przekwalifikowanie pracowników koncernu górniczo – energetycznego i pomoc w znalezieniu im nowego zatrudnienia. W ubiegłym roku na terenie Elektrowni Konin uruchomione zostało Centrum Szkoleniowe OZE, w którym ponad 70 pracowników GK ZE PAK przeszło kursy szkoleniowe oraz uzyskało kwalifikacje montera instalacji fotowoltaicznych. Część z tych osób zatrudniona została w spółce ESOLEO wchodzącej w skład Grupy Cyfrowy Polsat i brała udział w pracach związanych z budową farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW realizowanej w Brudzewie na zrekultywowanych terenach pogórniczych likwidowanej Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. ZE PAK zawarł również umowy z gminami Kazimierz Biskupi i Rychwał przewidującymi sfinansowanie przez ZE PAK działań związanych z tworzeniem miejsc pracy dla byłych pracowników GK ZE PAK w jednostkach organizacyjnych tych gmin.