Data aktualizacji: 2022-08-05

Aktualności

20.10.2021

Zmiana nazwy Spółki


ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki polegających na zmianie nazwy Spółki:


z Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
na ZE PAK Spółka Akcyjna.