Data aktualizacji: 2022-08-05

Aktualności

23.05.2022

Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK oferuje do sprzedaży nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim.
Sprzedający: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,2,4) i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 3).

 

Przedmiot sprzedaży:

1. Budynek biurowy w Kleczewie.
2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie.
3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim (własność ZE PAK S.A.).
4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi.

 

Szacowana cena netto:

1. Budynek biurowy w Kleczewie: 2 235 000 PLN.
2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie: 2 122 200 PLN.
3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim 1 386 600 PLN.
4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi: 14 237 900 PLN.(sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% VAT)

 

Oferty można składać w okresie od 07 września do 15 września 2022r. wg zasad ujętych w zaproszeniu.

 

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można składać w okresie od 25 lipca do 01 września 2022r do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl
Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Jackiem Semlą tel. 63/247 37 73, e-mail: semla.jacek@zepak.com.pl
Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade (www.kwbkonin.pl, w zakładce „Dla dostawców”).

 

1. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży
3. Załącznik nr 2 – Wzór dokumentu z oględzin
4. Załącznik nr 3 – Wzór gwarancji bankowej
5. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO
7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Uczestnika
8. Załącznik nr 7 – Mapy
9. Budynek biurowy Kleczew wykaz działek
10. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim wykaz działek
11. Budynek wielofunkcyjny Kleczew wykaz działek
12. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi wykaz działek