Data aktualizacji: 2024-06-13

Aktualności

27.10.2023

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK-ATOM S.A. oraz sprawozdania za lata 2020-2022

Zarząd spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021374, NIP 6650001645, kapitał zakładowy 101.647.094,00 zł („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki ze spółką PAK-ATOM S.A. z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 („Spółka Przejmowana”).

 

Załączniki: