Data aktualizacji: 2024-06-13

Aktualności

26.03.2024

Wręczenie zielonych certyfikatów dla gminy Kazimierz Biskupi

Najnowsza historia gminy Kazimierz Biskupi nieodłącznie wiąże się z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin. Obecnie gmina przechodzi transformację wraz z całą Wielkopolską Wschodnią oraz Grupą Kapitałową ZE PAK. Jest to intensywne przejście całego regionu od wydobycia węgla brunatnego i energetyki opartej na paliwach kopalnych do nowoczesnej gospodarki regionu, której fundamentem są odnawialne źródła energii.

 

 

Gmina Kazimierz Biskupi jest jednym z beneficjentów prowadzonego przez GK ZE PAK procesu transformacji. To właśnie tam – po zakończeniu eksploatacji złoża węgla brunatnego - ulokowane zostały farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne Grupy Kapitałowej, produkujące czystą, odnawialną energię. Na tym jednak nie kończy się symbioza między oboma podmiotami - 240 mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi jest nadal zatrudnionych w Grupie Kapitałowej ZE PAK, co stanowi blisko 9 procent całej załogi.

 

Od wielu lat gmina Kazimierz Biskupi przechodzi własną transformację energetyczną, wpisując się w trendy ogólnopolskie oraz europejskie. Od samego początku jest aktywnie zaangażowana w Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” - największy w Europie projekt podnoszenia efektywności energetycznej budynków i zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza, będąc jedną z najaktywniejszych gmin w województwie wielkopolskim.

 

Z kolei w ramach konkursu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa - tak zwanych „Funduszy Norweskich” - gmina Kazimierz Biskupi zajęła 9 miejsce spośród 213 zgłoszeń, pozyskując 3,2 miliona złotych na poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kozarzew. Dziś jest to nowoczesny budynek, zapewniający możliwości nauki i opieki przedszkolnej w standardach XXI wieku.

 

Ponadto wszystkie 9 budynków użyteczności publicznej, tj. oświatowych i świetlic oraz hala sportowa w gminie Kazimierz Biskupi posiadają zainstalowane panele fotowoltaiczne, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy efektywności energetycznej szkół, a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania tego typu placówek. Produkcja prądu z ogniw z zapasem pokrywa roczne zapotrzebowanie wszystkich obiektów. W samym tylko 2023r. panele PV zlokalizowane na budynkach szkolnych wyprodukowały ponad 192 MWh zielonej energii elektrycznej przy zapotrzebowaniu tych budynków na energię oscylującym na poziomie 188 MWh.

 

Od 1 stycznia bieżącego roku Gmina Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim dołączyły do elitarnego grona podmiotów w skali ogólnopolskiej, które nabywają i wykorzystują jedynie zieloną energię. Precedensowe postępowanie w ramach Prawa Zamówień Publicznych pozwoliło nie tylko osiągnąć efekt środowiskowy, ale także uzyskać znaczne oszczędności w zakresie kosztów nabywanej energii, a przede wszystkim ustabilizować je na kolejne lata. Jest to szczególnie istotne w kontekście kryzysu energetycznego, polityk Unii Europejskiej oraz wydatkowania funduszy wspólnotowych. Wyłącznym dostawcą zielonej energii jest spółka PAK-VOLT, wchodząca w skład GK ZE PAK. W efekcie tej procedury i zawartego kontraktu w roku 2024r. gmina Kazimierz Biskupi i jej jednostki organizacyjne otrzymają dostawę zielonej energii na poziomie ok. 2 486 MWh.

 

Współpraca z gminą Kazimierz Biskupi to modelowy przykład współpracy z samorządem w procesie transformacji. Wykorzystanie zielonej energii wytwarzanej przez ZE PAK pozwoliło przynieść nie tylko korzyści dla środowiska, ale także dla budżetu gminy. To pokazuje, że sprawiedliwa transformacja jest możliwa i jest szansą również na oszczędności - powiedział Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK S.A.

 

 

Ponadto domknięty został projekt montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych na terenie gminy. Poprzez zaangażowanie firmy Ørsted ostatni z nich został wyposażony w tego typu instalację, dzięki czemu wszystkie placówki w gminie Kazimierz Biskupi mogą się pochwalić wykorzystywaniem czystej energii. Instalacja sfinansowana przez Ørsted zamontowana została na budynku przy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokółkach, dysponuje mocą 20,02 kW i produkuje już zieloną energię. To także wyjście naprzeciw tak zwanej „dyrektywie budynkowej” (EPBD), która zakłada montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Kazimierz Biskupi dzięki podejmowanym działaniom i współpracy ze stroną gospodarczą wyprzedza zapisy tej dyrektywy o kilka lat, będąc jednym z liderów transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej.

 

Transformacja energetyczna, której celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, ochrona powietrza którym oddychamy i powstrzymanie katastrofy klimatycznej to ogromne wyzwanie. Przeprowadzenie tej transformacji wymaga zaangażowania i współpracy wielu podmiotów, administracji publicznej, społeczności lokalnych. organizacji pozarządowych oraz biznesu. Władze Kazimierza Biskupiego aktywnie mierzą się z wyzwaniem, dbając o dobro mieszkańców gminy i włączać do współpracy na rzecz sprawiedliwej transformacji szerokie grono podmiotów. Jesteśmy dumni mogąc być częścią tej współpracy - mówi Joanna Wis Bielewicz dyrektorka ds. rozwoju rynku Ørsted Offshore Polska.

 

 

Jest to bardzo ważny dzień dla naszej Gminy. Małymi krokami zmieniamy nasz samorząd z tego kojarzonego z wydobyciem i spalaniem węgla w elektrowni, na ten stawiający na czystą energię. Odebrany dzisiaj certyfikat „zielonej energii” stawia naszą gminę w czołówce samorządów, którym bliska jest ochrona środowiska – mówi Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi. – Dzisiaj oficjalnie kończy się także proces instalowania paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach oświatowych, świetlic wiejskich oraz hali. Te instalacje przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy efektywności energetycznej wspomnianych placówek, za czym idzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania tego typu obiektów.