Data aktualizacji: 2024-06-13

Aktualności

25.04.2024

Jak pomóc pracownikom w aktywizacji zawodowej?

Firma Jobs First otworzyła Centrum Pracy w Koninie, które wesprze górników i energetyków w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

Centrum Pracy działa w ramach projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, którzy utracili lub utracą dotychczasową pracę na skutek transformacji energetycznej. Adresatami programu są zatem dawni i obecni górnicy i energetycy oraz członkowie ich rodzin. Projekt jest finansowany ze środków unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa.

 


 

 

 


 

 

Otwarcie konińskiej placówki Jobs First nastąpiło 23 kwietnia. Towarzyszyła mu debata z udziałem przedstawicieli ZE PAK, lokalnych władz i związków zawodowych.

 

- Obecność w Koninie znacznie ułatwi nam wsparcie lokalnych mieszkańców w ich wyzwaniach zawodowych.  Wiemy, że zachęcenie ich do udziału w projekcie może być niełatwe. Takie inicjatywy często budzą obawy, wynikające z przekonania, że działania realizatorów projektów unijnych są nieskuteczne, polegają głównie na szkoleniu ludzi i pozostawianiu ich samym sobie na dalszych etapach szukania pracy. Podejście Jobs First jest zupełnie inne. Naszym celem jest doprowadzenie do trwałego zatrudnienia, a nie zrealizowanie jedynie sztywnego programu aktywizacyjnego. Wszystkie rozwiązania dostosowujemy do konkretnej osoby. Każdy uczestnik programu będzie miał swoją indywidualną, odrębną ścieżkę do zatrudnienia. Skuteczność takiego podejścia obserwujemy od 13 lat. W tym czasie z sukcesem przywróciliśmy na rynek pracy 85 proc.wspieranych przez nas osób. Średni czas doprowadzenia ich do nowego zatrudnienia wynosił 3,5 miesiąca. Jesteśmy pewni, że podopieczni Centrum Pracy w Koninie będą mogli liczyć na równie dużą skuteczność – podkreśliła Anna Karaszewska, prezeska zarządu Jobs First.

 

Prezes GK ZEPAK Piotr Woźny zapewnił, że firma mocno angażuje się w działania na rzecz aktywizacji i przekwalifikowania pracowników: Transformacja i decyzje właścicielskie nie były żadną tajemnicą. Już w 2020 roku było wiadomo, że eksploatacja złóż się kończy. My się do tego konsekwentnie przygotowywaliśmy. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie przyjeżdżały, więc udało się nam namówić w 2021 roku właściciela, żeby wyasygnował milion złotych na realizację pilotażowego programu. Transformacja dotknęła przede wszystkim część górniczą ZE PAK-u, w tej chwili więcej osób pracuje w części energetycznej. GK ZE PAK zatrudnia teraz  2.700 osób, z czego 778 to mieszkańcy Konina, 240 osób z Kazimierza Biskupiego i 228 z Kleczewa.

 

 

Bardzo się cieszę, że program „Droga do zatrudnienia po węglu” startuje, powinniśmy go potraktować jako ogromną szansę. To 250 milionów złotych dla Wielkopolski wschodniej na kapitał społeczny. To gigantyczny i nowatorski projekt, bo nikt jeszcze w Polsce takich rzeczy nie robił. Dlatego mam prośbę do tych, którzy będą brali w nim udział, o odrobinę cierpliwości i empatii. Chodzi o to, by dobrze te pieniądze wykorzystać.

 

 

Drugim filarem wsparcia dla pracowników firmy jest decyzja poprzedniego sejmu o urlopach energetycznych i górniczych dla pracowników węgla brunatnego. Będzie mogła z nich skorzystać i wcześniej pójść na emeryturę jedna trzecia naszych górników, jedna trzecia skorzysta z urlopów energetycznych, a jedna trzecia z odpraw, które przewiduje ta ustawa. Tym programem może być objęte 2.200 byłych i obecnych pracowników ZE PAK-u oraz ich rodziny.

 

Alicja Messerszmidt, przewodnicząca MZZ PIT „Kadra”  w PAK KWB Konin, od początku uczestniczyła w zabiegach o pozyskanie funduszy na złagodzenie skutków transformacji: Nie był to łatwy temat ani w Brukseli, ani na posiedzeniach Komisji Trójstronnej. My pieniądze z Brukseli dowieźliśmy, a teraz w państwa rękach, żebyście dzięki nim zabezpieczyli naszych pracowników, żeby nikt nie został bez pracy. Dla nas to bardzo ważne, że nasi pracownicy, ale też członkowie ich rodzin, już z tego biura mogą korzystać. To są pieniądze dla was. Nie musicie wyjeżdżać za granicę. Możecie zostać z rodzinami w domu i znaleźć tutaj na miejscu pracę bądź założyć swoją działalność.

 

Alicja Messerszmidt zadeklarowała, że związki zawodowe będą bacznie obserwować, w jaki sposób pieniądze zostaną wydatkowane. Przypomniała również, że z ustawy osłonowej skorzysta w sumie 23 tysiące osób, nie tylko górnicy z Konina, Turowa i Bełchatowa, ale także energetycy węgla kamiennego.

 

Centrum Pracy Jobs First znajduje się w Koninie przy ul. 3 Maja 21. Osoby zainteresowane programem „Droga do zatrudnienia po węglu” mogą się zgłaszać bezpośrednio do tej placówki, czynnej w godz. 9.00 – 17.00. Na miejscu otrzymają kompleksową informację na temat zasad uczestnictwa w projekcie i zakresu wsparcia. Można także dzwonić pod nr 603 764 564 lub sprawdzić stronę www.jobsfirst.pl.

  

Fot. Adam Jaroński