Data aktualizacji: 2024-06-13

Aktualności

13.06.2024

Rekrutujemy: Inżynier serwisu terenowego stacji H2 - serwisant

 

Podania wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,  należy  złożyć do 30.06.2024r.

w Dziale Kadr  ZE PAK S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin,

lub  pod adresem – szymanska.eliza@zepak.com.pl

O warunkach umowy, kandydat  będzie poinformowany na rozmowie.

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. kandydatów do pracy:

https://zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo.html

Formularz inf. o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów:

 

https://zepak.com.pl/upload/2._Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_kandydatow_do_pracy.pdf