Data aktualizacji: 2024-05-22

Aktualności

17.07.2014

Dywidenda z zysku za rok 2013

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia które odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 roku podjęto uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 231.856.798,62 PLN w następujący sposób:

 

  • kwotę 34.560.011,96 PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wynosi 0,68 PLN;
  • kwotę 197.296.786,66 zł przeznaczono na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Dzień dywidendy ustalono na 6 sierpnia 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2014 roku.

 

Propozycja Zarządu, poparta przez Radę Nadzorczą, przedstawiona jako projekt uchwały przewidywała przeznaczenie całości zysku za rok 2013 na zasilenie kapitału zapasowego.

Propozycja jednego z akcjonariuszy, zgłoszona przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, opublikowana raportem bieżącym nr 24/2014 przewidywała:

 

  • przeznaczenie kwoty w wysokości 69.120.023,92 PLN na wypłatę dywidendy akcjonariuszom tj. 1,36 PLN na jedną akcję;
  • przeznaczenie kwoty w wysokości 162.736.774,7 PLN na kapitał zapasowy.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia inny z akcjonariuszy zgłosił kolejny projekt uchwały przewidujący:

 

  • przeznaczenie kwoty w wysokości 34.560.011,96 PLN na wypłatę dywidendy akcjonariuszom tj. 0,68 PLN na jedną akcję;
  • przeznaczenie kwoty w wysokości 197.296.786,66 PLN na kapitał zapasowy, który został zatwierdzony większością głosów akcjonariuszy.