Data aktualizacji: 2020-12-28

Aktualności

16.03.2017

List otwarty do Pracowników, Współpracowników i Akcjonariuszy

List otwarty Zarządu PAK KWB Konin SA i ZE PAK SA do Pracowników, Współpracowników i Akcjonariuszy w sprawie wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu negatywnej decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo

Szanowni Państwo,
 

13 marca 2017 roku dotarła do nas wszystkich informacja o wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) negatywnej decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo. Jest to zła wiadomość dla Górników, Energetyków - wszystkich Pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK jak również dla mieszkańców regionu konińskiego i Województwa Wielkopolskiego.
 
Konsekwencje tej decyzji przyniosą w najbliższych latach ograniczenie produkcji w elektrowniach, PAK-u co spowoduje nieuchronną konieczność zwolnień w Grupie Kapitałowej oraz zwiększenia bezrobocia w całym województwie. Przyczyny wydania negatywnej decyzji przez władze RDOŚ pozostają dla Zarządu PAK KWB SA niezrozumiałe, tym bardziej, że rozmijają się z deklaracjami dotyczącymi źródeł pozyskiwania węgla składanymi w trakcie procesu prywatyzacji PAK KWB SA. Będziemy się od tej decyzji zdecydowanie odwoływać. Zarząd Spółki uważa, że przytoczone w decyzji argumenty i komentarze rzecznika RDOŚ pana Łukasza Dąbkowskiego skierowane do dziennikarzy mijają się z rzeczywistym przebiegiem i rzetelną oceną zaistniałych zdarzeń.
 
Władze PAK KWB Konin SA w prowadzonej korespondencji z Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu wielokrotnie proponowały szereg rozwiązań pozwalających na utrzymanie bezpiecznego oddziaływania Odkrywki Ościsłowo na środowisko obszaru Natura 2000.
PAK KWB Konin SA cały czas starała się aktywnie współpracować z władzami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarzuty kierowane pod adresem Kopalni, które wielokrotnie przytaczały media, o rzekomym braku uzupełnienia dokumentacji, przedstawienia naszych propozycji są w opinii Zarządu nieuzasadnione, krzywdzące i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Pozostają one w zasadniczej sprzeczności ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.
 
Priorytetem dla Zarządu PAK KWB Konin SA i ZE PAK SA jest, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków, doprowadzenie do realizacji Odkrywki Ościsłowo, która jak wszyscy doskonale wiemy, jest gwarancją dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej ZE PAK i bezpieczeństwem dla rozwoju regionu konińskiego i całego województwa. Obecnie przygotowujemy się do złożenia odwołania od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 
Wierzymy, że argumenty, które chcemy przedłożyć w naszym odwołaniu spowodują zmianę decyzji środowiskowej, ponieważ przyświeca nam jeden cel, aby oddziaływanie Odkrywki Ościsłowo nie stanowiło zagrożenia dla przyrody i środowiska, w którym przecież wszyscy żyjemy. Chcemy, aby Grupa Kapitałowa PAK dalej funkcjonowała, co jest istotne nie tylko dla regionu Konińskiego, ale dla całej Polskiej Gospodarki, która potrzebuje naszych mocy wytwórczych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Kraju.
 

Zarząd PAK KWB Konin SA i ZE PAK SA.

Konin, 15 marca 2017 roku