Data aktualizacji: 2020-12-28

Aktualności

10.05.2018

Ogłoszenie Planu Połączenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ze spółką PAK-HOLDCO Sp. z o.o.

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („ZE PAK SA”) z siedzibą w Koninie informuje o zamiarze połączenia ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”) z PAK-HOLDCO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Kazimierskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000238405 („PAK-HOLDCO”, „Spółka Przejmowana”).   

 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku PAK-HOLDCO na ZE PAK SA  („Połączenie”). W wyniku Połączenia PAK-HOLDCO zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, że ZE PAK SA, jako Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały PAK-HOLDCO, jako Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone stosowanie do art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów PAK-HOLDCO, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej.

 

Wraz z niniejszym ogłoszeniem, zgodnie z dyspozycją art. 500 § 21 KSH, ZE PAK SA udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia 10 maja 2018r. Plan Połączenia z załącznikami na stronie internetowej ZE PAK SA: www.zepak.com.pl w zakładce AKTUALNOŚCI, do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek.

 

1.  Plan Połączenia ZE PAK SA i PAK - HOLDCO Sp. z o.o.

     1.1    Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia ZE PAK SA i PAK-HOLDCO Sp. z o.o.

     1.2    Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia ZE PAK SA i PAK-HOLDCO Sp. z o.o.

     1.3    Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia ZE PAK SA i PAK-HOLDCO Sp. z o.o.

     1.4.   Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia ZE PAK SA i PAK-HOLDCO Sp. z o.o.

2. Dokumenty sprawozdawcze ZE PAK za lata 2015 2016 i 2017 oraz dokumenty sprawozdawcze PAK HOLDCO