Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

08.11.2018

Potwierdzenie realizacji zobowiązań wynikających z umowy prywatyzacyjnej ZE PAK SA

W nawiązaniu do informacji z dnia 30 kwietnia 2018 roku na temat przekazania przez Zarząd ZE PAK SA wraz z Zarządem Elektrim SA do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii sprawozdania końcowego dotyczącego wywiązania się przez Elektrim SA z realizacji zobowiązań inwestycyjnych wynikających z „Umowy sprzedaży akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie” zawartej w Warszawie w dniu 30 marca 1999 roku pomiędzy Skarbem Państwa i Elektrim SA („Umowa Prywatyzacyjna”), Zarząd ZE PAK SA informuje, że pismem z dnia 31 października 2018 roku, skierowanym do Elektrim SA, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że zgromadzona w przedmiotowej sprawie dokumentacja, w tym przedłożone przez Elektrim SA oraz audytorów: sprawozdania, dodatkowe informacje, wyjaśnienia i uzupełnienia pozwalają ocenić, że zobowiązania wynikające z Umowy Prywatyzacyjnej zostały wykonane zgodnie z umową.