Data aktualizacji: 2020-10-16

Aktualności

14.03.2019

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA o zamiarze połączenia ze Spółką PAK-VOLT SA