Data aktualizacji: 2019-03-05

Lesław Podkański

Wykształcenie

Pan Lesław Podkański posiada wykształcenie wyższe techniczne. 

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

- 1990 - 1991 UNITAL Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy;

- 1991 - 1992 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – Wicedyrektor Departamentu;

- 1992 - 1993 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – Podsekretarz Stanu;

- 1993 Polski Fundusz Emerytalny – „KAPITAŁ RODZINNY” – Prezes Zarządu;

- 1993 - 1995 Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą;

- 1995 - 1997 POLSIN PRIVAT LIMITED, Oddział w Warszawie – Dyrektor Zarządzający;

- 1993 - 2001 Poseł II i III kadencji Sejmu RP;

- 2001 - 2007 Senator V i VI kadencji Senatu RP;

- od 2005 - obecnie FUNDACJA ROZWOJU w Warszawie – Wiceprzewodniczący Rady Kuratorów;

- 2008 – 2011 BRE Bank SA – Doradca ds. Korporacji;

- od 2011 – obecnie  mBank SA – Doradca Zarządu.

 

Członkostwo w radach nadzorczych

 

- 1995 - 1997 POLCOMEX SA – Członek Rady Nadzorczej;

- 1995 - 1997 Polski Fundusz Emerytalny – „KAPITAŁ RODZINNY” – Członek Rady Nadzorczej;

- od 2011 – 19.01.2015  HAWE SA – Członek, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

- od 2012 –24.04.2014 Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

- od 2013 – obecnie Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA, w tym członeki przewodniczący Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej VII kadencji.

 

Pan Lesław Podkański złożył Spółce oświadczenie, zgodnie z którym spełnia on kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •