Data aktualizacji: 2024-01-24

Zarząd spółki

Piotr Woźny

Prezes Zarządu

Więcej

Katarzyna Sobierajska

Wiceprezes Zarządu

Więcej

Maciej Nietopiel

Maciej Nietopiel

Wiceprezes Zarządu

Więcej

Zygmunt Artwik

Zygmunt Artwik

Wiceprezes Zarządu

Więcej

Andrzej Janiszowski

Wiceprezes Zarządu

Więcej

Maciej Koński

Wiceprezes Zarządu

Więcej

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •