Data aktualizacji: 2019-04-16

Grzegorz Krystek

Wykształcenie

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Partner. W latach 2010-2016 zasiadał we władzach giełdowej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu, był odpowiedzialny za operacyjną działalność Grupy PGE w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej, energetyki odnawialnej, hurtową i detaliczną działalność handlową w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem na rynkach krajowych i zagranicznych, zakup paliw i surowców produkcyjnych, przygotowanie i wdrażanie procesów i systemów informatycznych wspomagających operacyjną działalność spółki oraz linii biznesowych Grupy Kapitałowej, planowanie, prognozowanie i analizy ekonomiczne oraz za techniczne i operacyjne wsparcie projektu budowy Pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERO). Pracował w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego przy największych projektach związanych z prywatyzacją, restrukturyzacją i rozbudową sektora energetycznego. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Rozwijał jednorodny rynek gazu i energii elektrycznej w Europie. Jako Dyrektor ds. Kontraktów w firmie Vertis Environmental Finance Poland odpowiadał za sektor energetyczny oraz rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Wcześniej jako Dyrektor ds. Energetyki oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa. Współpracował z wieloma firmami związanymi z sektorem energetycznym m.in. w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną, restrukturyzacji, strategii i praktyk prowadzenia działalności operacyjnej stosowanych w energetyce. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z Regulatorami w USA, Europie i Polsce. Pracował w firmach Westinghouse, New York State Electric & Gas i Apache Corp.

 

Udział w radach nadzorczych: EM Yachts, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Elektrim Megadex, Elektrim-Yolt, Polska Grupa Energetyczna - Przewodniczący Komitetu Strategii i Rozwoju, Członek Komitetu Audytu, Wiceprzewodniczący RN PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Przewodniczący RN PGE Dystrybucja.

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business'u Politechniki Warszawskiej. Zna dwa języki obce.

 

Grzegorz Krystek ma 49 lat. Jego hobby to nurkowanie, żeglarstwo, jazda na nartach i rowerze.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •