Data aktualizacji: 2017-07-03

Leszek Wysłocki

Wykształcenie

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie (magister inżynier górnictwa), Generalny Dyrektor Górniczy I Stopnia. W 1979 roku otrzymał tytuł doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Ponadto, w 1993 roku zdał egzamin na członka rady nadzorczej w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji oraz ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Strategicznego.

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

Dotychczas pracował jako: (i) asystent w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie w latach 1955-1956, (ii) nadgórnik, sztygar, nadsztygar, kierownik robót górniczych, zawiadowca kopalni, Dyrektor Naczelny Łęczyckich Zakładów Górniczych w Łęczycy w latach 1957-1972, (iii) pierwszy zastępca wojewody łódzkiego w latach 1973-1975 oraz w 1975 r. pełnomocnik Rządu ds. Utworzenia Województwa Piotrkowskiego, (iv) wojewoda piotrkowski oraz przewodniczący komisji rządowej do spraw budowy bełchatowskiego okręgu przemysłowego w latach 1975-1981, (v) dyrektor departamentu górnictwa i geologii w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki w latach 1982-1983, (vi) dyrektor, pełnomocnik rządu do spraw budowy metra w Warszawie w latach 1983-1994, (vii) dyrektor w Polskim Konsorcjum Gospodarczym SA w latach 1995-2001, (viii) w latach 2012 – 2016 doradca Zarządu w spółkach RAFAKO SA. oraz Mostostal Warszawa SA, (ix) od 2006 członek zarządu w społecznym komitecie budowy metra w Warszawie.

Uczestnictwo w radach nadzorczych: W latach 90-tych Leszek Wysłocki był członkiem Rady Nadzorczej m.in. XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego oraz Elektrowni Stalowa Wola SA. W okresie 2001-2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Konsorcjum Gospodarczego SA. W latach 2002 – 2014 Leszek Wysłocki był członkiem Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa SA, a w okresie od 2002 do 2006 był także członkiem Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego. W latach 2005 – 2012 Leszek Wysłocki pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Rafako SA, w której zajmował stanowisko Wiceprzewodniczącego. Od grudnia 2004 r. Leszek Wysłocki jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Ponadto od czerwca 2017 r. Leszek Wysłocki jest członkiem Rady Nadzorczej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA oraz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA.

Leszek Wysłocki aktywnie uczestniczy w życiu sportowym pełniąc, począwszy od lat 80-tych, szereg funkcji społecznych w organizacjach sportowych. Obecnie Leszek Wysłocki jest m.in. członkiem kierownictwa Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki oraz Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży. W latach 1984 – 1988 był natomiast członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Leszek Wysłocki był także inicjatorem rozbudowy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. Realizując swoje zainteresowania sportem w czasie studiów był czynnym zawodnikiem AZS Kraków (I liga siatkówki) oraz uprawiał lekką atletykę (biegi średnie). Obecnie rekreacyjnie uprawia narciarstwo alpejskie, narty wodne, pływanie oraz kolarstwo. 

Leszek Wysłocki posiada wiele odznaczeń państwowych, resortowych i samorządowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotą Odznaką Ratownika Górniczego.

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •