Data aktualizacji: 2023-02-01

Tobias Solorz

Tobias Solorz

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach telekomunikacji, finansów i kontrolingu. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Telewizji Polsat Sp. z o.o. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Menedżera ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie. W latach 2008-2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferia S.A., gdzie do marca 2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji. Od listopada 2011 roku zasiadał w Zarządzie spółki Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus, w której od lutego 2014 roku do marca 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Tobias Solorz zasiadał również w latach 2014-2019 w Zarządzie Cyfrowego Polsatu S.A., początkowo w randze Członka Zarządu, od grudnia 2014 Wiceprezesa Zarządu, a od 2016 roku do 2019 roku Prezesa Zarządu.

 

Od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółek Polkomtel Sp. z o.o. i Telewizja Polsat Sp. z o.o., a od 2020 roku w Radzie Nadzorczej Grupy Interia Sp. z o.o. Jest również Członkiem Rad Nadzorczych m.in. takich spółek jak Liberty Poland S.A. oraz Polkomtel Business Development Sp. z o.o. W czerwcu 2021 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Od 2021 roku pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do Port Praski Sp. z o.o. Ponadto, jest Członkiem Rady Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju.

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •