Sprzedaż ubocznych produktów spalania

Sprzedaż ubocznych produktów spalania

ZE PAK S.A. i Elektrownia Pątnów II oferuje do sprzedaży następujące odpady*:
• Popiół lotny ze spalania węgla brunatnego (kod 10 01 02),
• Żużel ze spalania węgla brunatnego (kod 10 01 01),
• REA Gips z Instalacji Odsiarczania Spalin (kod 10 01 05).
• popiół lotny z bloku biomasowego El. Konin (kod 10 01 03).


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży Produktów Ubocznych.

Adres korespondencyjny:
ZE PAK S.A.
Dział Zbytu Produktów Ubocznych

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin

Szczegółowej informacji o powyższej ofercie udziela:
Aleksandra Fertsch
tel. 63 240 55 81
fertsch.aleksandra@zepak.com.pl
Popiół lotny z ZE PAK S.A. sprzedawany jest na zasadach gospodarki odpadem.
Odbiór własnym transportem przez kontrahenta tylko cementowozy. Nie prowadzimy usługi transportu.
Corocznie w grudniu ogłaszamy Zaproszenie do składania ofert, w których odbiorcy proponują cenę netto za 1Mg w poszczególnych miesiącach. (w sezonie II i III kw jest duży popyt)
Komisja ZE PAK akceptuje oferty lub przeprowadza negocjacje.


* Odbiorca musi posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia i uprawnienia w tym administracyjne decyzje środowiskowe na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, w tym również w zakresie transportu odpadów. W przypadku żużli możliwość sprzedaży osobom prywatnym bez pozwoleń środowiskowych.
Oferty sprzedaży UPSSprzedaż gipsu REA z IOS.

10 01 05. Aktualnie brak nadwyżek do sprzedaży
Sprzedaż żużla

ZE PAK S.A. zaprasza do zakupu żużla o kodzie odpadu 10 01 80 z instalacji odpopielania El.Pątnów II
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •