Data aktualizacji: 2022-01-18

PAK KWB Konin S.A.

LUSK - Sprzedaż nieprzydatnych materiałów i części zamiennych turbiny - 13K215 produkcji Zamech Elbląg, oraz wirnika NP Westinghouse,

https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1280664,2b203f54bc21c000da6ef836174f84c2.html

 

LUSK - Sale of redundant materials and spare parts of a turbine 13K215 manufactured by Zamech Elbląg and a rotor NP Westinghouse as specified in app. no. 1, 2, and 3.

https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1282909,6f10dd01277c7bc6603c814dd4cc9b3c.html

 

LUSK - Продажа непригодных материалов и запасных частей к турбине – 13K215 производства Zamech Elbląg и ротора NP Westinghouse, перечисленных в Приложениях 1, 2 и 3

 

https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1282910,4e6066a40aee9e363aa9d1186c2d23d9.html

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •