Data aktualizacji: 2022-05-19

Przetarg na budowę bloku CCGT klasy 600MWe w Elektrowni Adamów

Informacja
dotycząca planowanej budowy bloku CCGT klasy 600MWe
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów


Szanowni Państwo, strona ujawniająca jaką jest ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Kazimierska 45, zamierza przeprowadzić postępowanie przetargowe związane z planowanym przetargiem na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pt. „Budowa bloku CCGT klasy 600MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów”. Inwestorem powyższego przedsięwzięcia będzie spółka zależna od ZE PAK S.A. - PAK CCGT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Kazimierska 45.

 

Planowana inwestycja polegająca na budowie bloku CCGT klasy 600MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana będzie na terenie dotychczasowej węglowej Elektrowni Adamów (adres inwestycji: 62-700 Turek, ul. Przemysłowa 1, województwo wielkopolskie), której obiekty w chwili obecnej są rozbierane i wyburzane. W terminie do końca listopada 2022 roku teren starej Elektrowni Adamów zostanie przygotowany pod budowę nowej jednostki parowo-gazowej o mocy do 600MWe. W bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Adamów (od jej zachodniej strony) zlokalizowana jest Stacja 220/110kV Adamów należąca do PSE, do której zostanie przyłączony Blok. Przyłączenie Bloku do sieci gazowej wysokiego ciśnienia nastąpi w Węźle Turek II oddalonym o ok. 1,7 km od projektowanej stacji zlokalizowanej na terenie Elektrowni Adamów.

 

W sytuacji zainteresowania przystąpieniem do przetargu, prosimy w pierwszej kolejności o podpisanie załączonej Umowy o zachowaniu poufności (NDA), która pozwoli na przesłanie stosownych dokumentów i przekazanie informacji poufnych. Podpisaną NDA prosimy odesłać na poniższy adres lub adresy e-mailowe:

 

Departament Inwestycji
ul. Przemysłowa 158
62-510 Konin

 

Przekazanie Zamawiającemu NDA podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy powinno nastąpić najpóźniej do 31.05.2022 r.

 

Osobami do kontaktu są:
Karol Sobczak - Dyrektor Departamentu Inwestycji
kom. +48 606 800 019
email: sobczak.karol@zepak.com.plWłodzimierz Jacolik - Kierownik Oddziału Przygotowania Inwestycji
kom. +48 664 044 003
email: jacolik.wlodzimierz@zepak.com.pl

 


 

Załączniki:

- Projekt umowy NDA

Memorandum

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •