Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2024-05-17
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2014-03-25 15:47:43 Pątnów 2 B9 474 jakość paliwa 100 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-03-24 16:50:47 Pątnów 2 B9 474 jakość paliwa 100 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-03-24 11:53:12 Adamów B2 120 Błąd pomiarów specjalnych turbiny 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-03-23 15:51:16 Pątnów 1 B4 200 nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-03-21 07:46:29 Pątnów 1 B6 200 nieszczelność w kotle 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-03-19 13:31:07 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny przegrzewacz wtórny 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-03-17 18:54:37 Adamów B4 120 Uszkodzony odgromnik transformatora blokowego faza L2. 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-03-16 10:23:59 Pątnów 1 B6 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA