Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2021-06-21
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2021-06-21 01:14:05 Pątnów 1 B2 222 remont sredni 222 Planowane Aktywne ZE PAK SA
2020-12-31 06:12:54 Pątnów 1 B6 200 wygasniecie pozwolenia srodowiskowego 200 Nieplanowane Aktywne ZE PAK SA
2021-06-19 01:34:17 Pątnów 1 B1 222 Niesprawny pomiar temp. pary na turbinie 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2021-06-16 08:22:10 Pątnów 1 B1 222 Remont sredni 222 Planowane Zakończone ZE PAK SA
2021-06-16 08:11:35 Pątnów 1 B2 222 Niesprawny kociol 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2021-06-14 13:22:59 Pątnów 2 B9 474 modernizacja systemu sterowania moca netto 260 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2021-06-14 08:57:23 Pątnów 2 B9 474 modernizacja systemu sterowania moca netto 144 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2021-06-13 16:02:04 Pątnów 2 B9 474 modernizacja systemu sterowania moca netto 288 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.