Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2020-11-27
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2020-03-09 08:51:17 Pątnów 1 B4 200 inne ubytki eksploatacyjne 200 Nieplanowane Aktywne ZE PAK SA
2020-11-27 04:46:52 Pątnów 1 B6 200 Nieszczelny podgrzewacz wody 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-11-13 09:41:13 Pątnów 1 B1 222 niesprawne urzadzenie pomocnicze kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-11-07 03:42:30 Pątnów 1 B5 200 Niesprawne urzadzenie pomocnicze Kotla 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-10-28 13:20:47 Pątnów 1 B5 200 niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-10-26 21:46:33 Pątnów 1 B5 200 Niesprawne urzadzenie pomocnicze kotla 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-10-26 17:48:49 Pątnów 1 B1 222 Niesprawne urzadzenie pomocnicze kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-10-26 12:41:40 Pątnów 1 B2 222 Niesprawne urzadzenie pomocnicze kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA