Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2020-07-01
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2020-07-01 00:29:20 Pątnów 1 B6 200 Zakonczenie PPK z dniem 30.06.2020 200 Nieplanowane Aktywne ZE PAK SA
2020-07-01 00:29:15 Pątnów 1 B3 200 Zakonczenie PPK z dniem 30.06.2020 200 Nieplanowane Aktywne ZE PAK SA
2020-03-09 08:51:17 Pątnów 1 B4 200 inne ubytki eksploatacyjne 200 Nieplanowane Aktywne ZE PAK SA
2020-06-26 19:37:49 Pątnów 1 B3 200 niesprawne urzadzenia pomoc. kotla 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-06-25 16:17:06 Pątnów 1 B2 222 niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie turbiny 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-06-18 12:01:41 Pątnów 1 B1 222 Warunki hydrologiczne 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-06-13 05:23:00 Pątnów 1 B2 222 niespr. urzadzenia pomoc. kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2020-06-12 13:43:46 Pątnów 1 B1 222 Remont Sredni 222 Planowane Zakończone ZE PAK SA