Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2017-04-23
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc zainstalowana

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2017-04-23 07:32:50 Pątnów 4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Aktywne ZE PAK
2017-04-19 15:13:17 Pątnów 9 464 Niesprawny turbozespól 464 Nieplanowane Zakończone EP II
2017-04-07 12:54:15 Pątnów 2 222 niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK
2017-04-07 04:06:19 Pątnów 4 200 Ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK
2017-04-05 05:52:42 Pątnów 4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK
2017-04-05 05:48:31 Pątnów 2 222 niesprawne urzadzenia w obrebie kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK
2017-04-03 07:38:20 Pątnów 4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK
2017-04-03 04:02:54 Pątnów 2 222 niespr. urzadzenia pomocnicze w obrebie kotla 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK

Copyright © 2011 ZE PAK SA